De werken aan de Laarse Beek in opdracht van de provinicie Antwerpen in samenwerking met de gemeente Brasschaat, gemeente Schoten en Agentschap Natuur en Bos zijn gestart september 2014.

Hierin zitten 4 werkzones:

Zone 1: hier leggen we in de bestaande bedding van de waterloop een vistrap met 7 trapjes aan. Die lost in één keer 2 barrières voor de vissen op. Bijkomend wordt de bestaande brug vervangen.

Zone 2: hier verwijderen we de bestaande vistrap, omdat die niet voldoende functioneerde. De bodem van de beek wordt opnieuw aangelegd, gedeeltelijk met een stenen helling. Daarnaast krijgen de oevers een meer natuurlijke inrichting;

Zone 3: die bevindt zich aan het Badhuisje. We leggen een nieuw stukje kronkelende beek aan, met (vis)trapjes om het hoogteverschil te overbruggen. Het wandelpad dat er nu naast ligt, zal wat opschuiven en deels een ‘knuppelpad’ worden. Aan de speeltuin worden bijkomend bruggetjes voorzien, de wandelpaden en het pleintje worden opgewaardeerd. In een volgende fase vormen we de huidige vistrap om tot educatieve speelzone;

Zone 4: op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos vervangen we de bestaande brug.

Zone 1 werd reeds afgerond op 23-10-2014. Zone 2 en 4 zijn ondertussen ook volledig afgewerkt en opengesteld. Binnen zone 3 zijn de vistrappen geplaatst, een nieuwe toegangsbrug tot het Badhuisje en ligt er een nieuw vlonderpad.

De verder werken in zone 1 worden uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever en afgestemd met de overige werken op hetzelfde terrein. Kortelings zal er nog wel een bijkomende brug vervangen worden in zone 2.

Meer info over de werken kan je vinden op de website van provincie Antwerpen: klik hier